Om oss

SVDSG är en ideell intresseförening som är öppen för veterinärer, djursjukskötare och BMA med intresse för dermatologi och vill vidareutveckla sig inom ämnet.

Lite beroende på var man jobbar så utgör troligen hudsjukdomar ca 20-50% av alla besök hos smådjursveterinärer.

En dermatologisk utredning är ofta ett pussel där vissa sjukdomar utesluts eller fastställs för att få en diagnos. Många hudlidande har en liknande anamnes, symtom och klinisk bild vilket gör att det ofta krävs en grundlig utredning och stort kunnande om diffrentialdiagnoser för att kunna ställa en korrekt diagnos och komma till botten av problemet. Många hudutredningar är tidskrävande och kräver ett stort engagemang av den behandlande veterinären såväl som hos djurägaren.

Swedish Veterinary Study Group (SVDSG) (eller Skinnklubben som vi ofta kallas i dagligt tal) startades i början av 80-talet av några eldsjälar inom dermatologin i Sverige. Vi är i nuläget ca 220 medlemmar vilket gör oss till en av de största intresseföreningarna inom svensk djursjukvård och vi är även en av de mest aktiva vilket vi är väldigt stolta över!

Våra medlemmar är veterinärer, djursjukvårdare och BMA:er från Ystad i söder till Kiruna i norr där majoriteten är yrkesaktiva på djursjukhus, kliniker, distriktsstationer eller laboratorier runt om i landet men vi har även medlemmar som är helt nyutexaminerade såväl som medlemmar som är pensionerade sedan ett tag tillbaka men som fortsätter att gå på våra kurser! Så oavsett vilken kunskapsnivå man är på är vår förhoppning att alla ska känna sig välkomna i vår förening och känna att de har något att hämta på våra möten och vår hemsida!

Som medlem i Skinnklubben får Du: medlemsutskick, tillgång till hemsidans stängda sidor och du får vara med i Skinnklubbens slutna grupp på Facebook. Här pågor det regelbundigt diskusion av fall, som en medlem behöver hjälp till. Man kan ställa frågor, och vi lägger regelbundigt ut information om kurser i dermatologi i Sverige och utland. Man måste vara medlem för att kunna deltaga i Skinnklubbens kurser.

SKINNKLUBBENS KURSER:

Vi i SVDSG/Skinnklubben har som mål att anordna två möten per år för att ge våra medlemmar möjlighet att fortbilda sig inom dermatologi och även få möjlighet att komma i kontakt med andra hudintresserade veterinärer under trevliga former och på så sätt knyta användbara kontakter. Normalt sett har vi ett tvådagarsmöte på våren med internationellt erkänd talare och på hösten ett falldiskussionsmöte i kombination med endagsföreläsning.

Vårmötet är två dagar och har olika tema inom dermatologi varje år. Vi försöker få tag på internationellt erkända och duktiga talare för att få en så givande kurs som möjligt. I den mån det går försöker vi också lägga nivån på kursen så att det ska passa alla, både de som är lite nyare inom dermatologins värld till de mer erfarna hudveterinärerna.

Falldiskussionsmötet är oftast förlagt på hösten och bygger på att deltagarna tar med och presenterar egna fall med bilder och provsvar. Dessa möten brukar bli mycket givande ur diskussionssynpunkt både för den som presenterar fallet och för åhörarna. Alla fall som presenteras behöver inte vara “lösta” utan kan även vara fall där man som behandlande veterinär “kört fast”. Det roliga är blandningen av fall så både vanliga och mer ovanliga fall tas emot med lika stor entusiasm.

I samband med vårmötet hålls även föreningens årsmöte och vi ser gärna att så många som möjligt kommer på mötet och tar tillfället i akt att påverka!

För att spara miljö och porto så sker kontakten med medlemmarna via email och hemsida och Facebook. Det är därför viktigt att ni anger en korrekt email-adress som vi kan nå er på! Om ni inte får utskick från oss så kontrollera er skräppost och om det inte finns något där så kontakta oss på m.svdsg@gmail.com.

Vi finns till för våra medlemmar så det är av största vikt för oss att man som medlem känner sig delaktig i föreningen och vi tar tacksamt emot förslag och önskemål på föreläsningsämnen, förbättringsmöjligheter, fallredovisningar, guldkorn, tips om kommande kurser eller webinars etc!

Hjärtligt välkommen som medlem i SVDSG!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Virbac Animal Health

 

Dechra veterinary Products

 

Mikrobiologen laboratorium

 

Dr. Baddaky

  Aptus DERMA