Vill du bli medlem?

Skinnklubben har för närvarande ca 250 medlemmar,. Mer info om  medlemskap i SVDSG/Skinnklubben finns under fliken ”Om oss” Man måste vara medlem för att kunna deltaga i Skinnklubbens kurser, få alla medlemdsutskick och kunna logga in på hemsidans stängda sidor.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Inbetalningar som inkommer under december månad gäller även som betalning för efterföljande år.

Så här blir du medlem:

Betala in 200 kronor på plusgirokonto nummer 41 41 96 – 6 .
OBS! – NÄR DU BETALAR VIA BANKEN SKALL DU ANGE BÅDE  NAMN OCH MAILADRESS I MEDDELANDEFÄLTET.

Du kommer att få Skinnklubbens medlemsutskick. Utskicken skickas till den mailadress som du angett.

Vill du senare ändra dina uppgifter – namn eller mailadress – skicka ett mail till kassorsvdsg@gmail.com

Företag som vill bli medlem i SVDSG: Ett företag kan inte längre vara medlem, däremot kan personer från företaget bli medlem, dessa betalar 200kr som en ordinarie medlem.

Om du inte bor i Sverige: Vill bli medlem, men bor utanför Sverige behöver du även följande information i samband med inbetalningen:

Namn, adress, mailadress

IBAN: SE74 9500 0099 6026 0414 1966
BiC: NDEASESS
Banknamn:
Nordea
105 71 Stockholm

10 + 6 =

Virbac Animal Health

 

Dechra veterinary Products

 

Mikrobiologen laboratorium

 

Dr. Baddaky

  Aptus DERMA