Våra kurser

Skinnklubben har två möten per år.

Vårmötet är en kurs på två dagar som ligger i mars/april. Vi bjuder in en aktuell international föreläsare. Ämnet kan till exempel vara allergier, alopecier, seborrè, immunologi, histopatologi, cytologi mm. Man måste vara medlem för att kunna deltaga. Du kan som medlem komma med önskemål till valet av föreläsare, maila oss på m.svdsg@gmail.com

Höstmötet brukar vara i oktober och varar två dagar. Det är ett fallmöte,där varje medlem tar med sig ett fall, löst eller olöst. Här får du en unik möjlighet att ta del i andras fall och få hjälp till egna fall! Vi bjuder även in en föreläsare som föreläser ett mindre ämne. Man måste vara medlem för att kunna deltaga.

Aptus DERMA
Virbac Animal Health
Dechra Veterinary Products