Så här sätter du ihop ett fall till höstmötet

Fallpresentationer på höstmötet

Av  tradition har SVDSG/Skinnklubben valt att under höstmöten ha sk fallpresentationer. Detta innebär att medlemmarna tar med sig ”egna” fall, som presenteras och diskuteras under mötet.

Alla som väljer att deltaga på höstmötet förväntas presentera ett fall.

En fallpresentation bör vara 10-15 minuter lång (med frågestund inräknad).

Fallet behöver inte vara löst, inte ha en klar diagnos, utan det kanske är något som man faktiskt önskar hjälp med. Det behöver absolut inte vara avancerat, många gånger lär vi oss mycket av “simpla” fall när vi diskuterar!

Det skall inte vara en föreläsning!

Att använda powerpoint för att presentera sitt fall är utmärkt, då det oftast är lätt att få en bra kronologisk ordning och lätt för åhörarna att följa

Fallet bör presenteras med kort anamnes, status samt ev provtagningar och resultat av dessa. Behandlingar och resultat presenteras också.

Försök att undvika lång text på powerpoint, dvs HELA PAD svar och liknande, tag med det som ”extrabild” alt text på papper för att gå igenom det man vill .Det bästa är dock att sammanfatta provsvaret med de relevanta delarna.

Bilder av patienten och hudförändringar är alltid bra! Detta gör att åhörare lättare kan skapa sig en bild av fallet.

Så när ni arbetar på klinikgolvet eller i laboratoriet, samla på er fall, dokumentera, tag fotografier, och tag sedan med er dessa på SVDSG höstmöten och dela med er av både  kunskap och frågeställningar!

 

Virbac Animal Health

 

Dechra veterinary Products

 

Mikrobiologen laboratorium

 

Dr. Baddaky

  Aptus DERMA