Höstmöte 2020

Pga COVID-19 anser vi det tyvärr som omöjligt att ordna ett fysiskt höstmöte hösten 2020. Höstmötet är Skinnklubbens fallmöte. Vi anser inte i dagens läge att det går att ordna ett virtuellt möte i en form som kan ge falldiskusioner som blir givande för våra medlemmar.

Höstmötet 2020 är därför innställd.

.   

 

Virbac Animal Health

 

Dechra veterinary Products

 

Mikrobiologen laboratorium

 

Dr. Baddaky

  Aptus DERMA